Välkommen till vår hemsida

Arbetsplan IOGT-NTO-Umeåregionen 2021-2022
  

att verka för att minska den totala alkoholkonsumtionen i Umeåregionen genom att delta vid aktiviteter som har det syftet.
att verksamhetsansvaret läggs på regionens IOGT-NTO föreningar, UNF, JUNIS och NSF
att verka för att regionen genomför utåtriktad verksamhet under året
att under året genomföra två träffar med samtliga föreningar där man berättar för varann om vår verksamhet, varav ett är årsmötet
att delta i centralt beslutade kampanjer om föreningarna vill och utför det praktiska arbetet
att verka för att UNF, JUNIS och NSF utökar samverkan med IOGT-NTO genom att bjuda in till gemensamma träffar
att genomföra minst två styrelsemöten under verksamhetsåret och årsmöte före den 15/3 2022
att ansvara för administrationen av vår ekonomi och lönehantering för 1 anställd med köpt tjänst

ps. På grund av den pågående epidemin kommer all verksamhet till största delen göras digitalt ds.

Styrelsen

Telefon ordförande070-660 52 59
 
 
 
 

Kontakta ossStyrelsen 2021-2022

Björn Hansson ordförande

Lars-Eric Åhlén kassör

Lena Lundgren sekreterare
Ingrid Berglund ledamot UNF

Sara Brännström ledamot JUNIS

Dina Frihaven ersättare för Sara Brännström

Alla nås via info@iogt-ntoumearegionen.se


Bankkontakter och organisationsnummer

org.nr 802447-2568
Plusgiro 56 62 12-7
Bankgiro 668-6307
Banknummer 9960 1805662127 (Nordea)


Telefon: 070-660 52 59